• เมืองพัทยาจับมือพาราลิมปิก เตรียมการแข่งขันกีฬาคนพิการ นานาชาติ พร้อมปรับปรุงศูนย์กีฬาแห่งชาติฯรองรับการแข่งขันในระดับสากล

  เมืองพัทยาจับมือพาราลิมปิก เตรียมการแข่งขันกีฬาคนพิการ นานาชาติ พร้อมปรับปรุงศูนย์กีฬาแห่งชาติฯรองรับการแข่งขันในระดับสากล

  เมืองพัทยาจับมือพาราลิมปิก เตรียมการแข่งขันกีฬาคนพิการ นานาชาติ พร้อมปรับปรุงศูนย์กีฬาแห่งชาติฯรองรับการแข่งขันในระดับสากล
  วันนี้ 13 พ.ย. 61 เวลา 15.40 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ถนนชัยพฤกษ์ 2 เพื่อรองรับการแข่งขันพาราลิมปิก หรือการแข่งขันคนพิการระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อนายกเมืองพัทยา ในครั้งนี้
  ตามที่เมืองพัทยาและคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย ได้หารือและมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพกีฬาคนพิการไทยให้ไปสู่มาตรฐานสากล และเมืองพัทยาได้มีนโยบายที่จะสร้างอาคารตลอดจนสนามฝึกซ้อมแข่งขัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับสากล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เมืองพัทยาและคณะกรรมการพาราลิมปิคประเทศไทย จึงได้ตกลงทำบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยมีสารสำคัญต่างๆ ดังนี้
  1.เมืองพัทยาจะขอรับการสนับสนุนและคำแนะนำต่างจากคณะกรรมการพาราลิมปิคประเทศไทยในการก่อสร้างหรือจัดสร้างอาคารสำนักงานสนามฝึกซ้อมแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  2.เมืองพัทยาให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนคณะกรรมการในการเก็บตัวฝึกซ้อมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับต่างๆและการฝึกอบรมบุคลากรทางการกีฬาคนพิการที่จะมีขึ้นในอนาคต
  3.ในการบริหารจัดการทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเหมาะสมและเมตตาธรรม พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานชุดก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการเพื่อเป็นสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมตลอดจนอาคารที่พักนักกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับสากลอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนคนพิการที่สนใจในการเล่นกีฬาได้ใช้ประโยชน์รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีพฤติชอบ และเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจะสามารถใช้ได้ทั้งนักกีฬาคนปกติทั่วไปและนักกีฬาคนพิการอีกทางหนึ่งด้วย
  ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองพัทยาได้ยกให้เป็นเมืองแห่ง Sport City แล้ว ยังได้ส่งเสริมพัฒนาให้เมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองต้นแบบเพื่อคนมวล Tourism for All โดยให้มีการบริการสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัย ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ และมีความหมายของเมืองพัทยาและประเทศไทยในการประกาศความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล รสมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา เพื่อคนพิการ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน คนพิการสนใจในการเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความประพฤติชอบและเป็นพลเมืองดี จึงได้ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือ องค์กรการกีฬาต่างๆ เพื่อจัดเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก,กีฬาเฟสปิกเกมส์,กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ และกีฬาอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก
  ซึ่งในวันนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ส่วนสำนักการช่างเมืองพัทยา ประสานงานร่วมกับคณะทำงานพาราลิมปิก เพื่อลงพื้นที่สำรวจ เพื่อพัฒนาศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ให้ได้มาตรฐานตามระดับสากลต่อไป

  The City of Pattaya joined hands with the Paralympic to organize International Paralympic Games with a readiness to renovate the Eastern National Sports Training Center in order to serve international competition with an aim to enhance Pattaya to be the tourist destination and the city of tourism for all equipped with facilitating services for the elderly and the disabled to be safely accessed. This is another major step as well as the sports promotion among the disabled and to promote the youth, the public and the disabled to pay attention to sports, have good spirit with a healthy concern and being the good citizen.

  芭堤雅和残奥会准备国际残疾人体育比赛和改善国家体育中心,以支持国际比赛为促进芭堤雅市成为全民旅游景点目的地Tourism for All 。由于提供一些设备给残疾老年人让他们很容易到达与安全。这是另一个重要步骤,包括促进和支持残疾人体育运动,以宣传与促进残疾青年与人民们对体育感兴趣,有健康的身体,成为一个好的公民。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150