• รองนายกเมืองพัทยา รับมอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ จาก สวทช.

  รองนายกเมืองพัทยา รับมอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ จาก สวทช.

  รองนายกเมืองพัทยา รับมอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ จาก สวทช.
  วันนี้(14 พ.ย.61) 09.00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรองเท้าให้กับผู้สูงอายุ จากดร.ดานุ พรหมมินทร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติ (สวทช) โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมรับมอบรองเท้าฯ ณ ห้องประชุม 221
  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) ได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพประจำปี 2561 โดยมีอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 59 คน เป็นอาสาสมัครต้นแบบของระบบ โดยมีกระบวนการดำเนินการนำอาสาสมัครเข้าทำการตรวจสรีระของเท้าและคลื่นฝาเท้าเพื่อให้ทราบถึงการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าแต่ละบุคคลด้วยเครื่องวัดระบบคอมพิเตอร์ที่มีเทคโนโลยีที่นำสมัย เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้าของแต่ละบุคคล เนื่องจากว่าสรีระของฝ่าเท้าของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันและหลังจากทำการวัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จะมีการส่งมอบรองเท้าเพื่อให้อาสาสมัครนั้นได้นำไปสวมใส่ในชีวิตประจำวันและหลังจากนี้ประมาณ 3 เดือน ทางคณะผู้จัดทำโครงการฯจะมีการประเมินผลพร้อมติดตามผล ว่ารองเท้าที่มีการออกแบบนั้นมีความแตกต่างจากโรงเท้าเดิมอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงไปประเมินผลเพื่อทำการวิจัย และนำกลับไปพัฒนาให้มีความเหมาะสมสมบูรณ์แบบของการผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพสมวัย สำหรับผู้สูงอายุต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150