• เมืองพัทยาร่วมกับโรงเรียนอักษรศึกษา ทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง และลงพื้นที่จับสุนัขเร่ร่อน เพื่อขจัดปัญหาสุนัขจรจัดให้หมดทุกพื้นที่

  เมืองพัทยาร่วมกับโรงเรียนอักษรศึกษา ทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง และลงพื้นที่จับสุนัขเร่ร่อน เพื่อขจัดปัญหาสุนัขจรจัดให้หมดทุกพื้นที่

  เมืองพัทยาร่วมกับโรงเรียนอักษรศึกษา ทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง และลงพื้นที่จับสุนัขเร่ร่อน เพื่อขจัดปัญหาสุนัขจรจัดให้หมดทุกพื้นที่
  วันนี้ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ร่วมกับเยาวชนโรงเรียนอักษรศึกษา ทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง พร้อมมอบนโยบายการรักษาความสะอาดเมืองพัทยา และการดูแลสุนัข ถ้าเลี้ยงแล้วอย่าปล่อยปะละเลย เพราะปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปัญหาสังคมที่ยากที่จะขจัดให้หมดในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าครั้งใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 30 คนในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมา โดยมีนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์เมืองพัทยา นายไพรจิตร บุญนาจเสวี นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ นายนิคม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารเครืออักษรกรุ๊ป และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) ฝ่ายกิจการพิเศษ นักเรียนโรงเรียนอักษรศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งก่อนทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง นั้น ผู้แทนสภานักเรียนมอบดอกไม้ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา พร้อมกล่าวของคุณคณะผู้บริหารที่ดูแลใส่ใจประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมต่อไป

  ด้วยปัจจุบันจำนวนของสุนัขบริเวณหลังโรงพยาบาลบางละมุงมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าว จึงได้ร่วมกับโรงเรียนอักษรศึกษาทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม โดยเก็บกวาดขยะหลังโรงพยาบาลบางละมุงตลอดแนวถนน เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่รกร้าง เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดดังกล่าว ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมสัตวแพทย์เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) ฝ่ายกิจการพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จับสุนัขจรจัดในครั้งนี้ด้วย และจะลงพื้นที่จับสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำไปทำหมันและไปไว้ที่ศูนย์พักพิงพลูตาหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เมืองพัทยาได้นำสุนัขจรจัดที่จับตามชุมชนต่างๆ ไปดูแลต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

  หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมบริจาคอาหารและรับเลี้ยงสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พักพิงพลูตาหลวง หรือสอบถามได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  The City of Pattaya in association with Aksornsuksa School organize the CSR activity for society by cleaning the area behind the Bang Lamung Hospital and seizing stray dogs before neutering and sending them to Animal Shelter Plutaluang for the sake of public safety in order to enhance Pattaya in every dimension covering economic, social, environmental and cultural matters in line with the policy of Mr. Sonthaya Khunpluem, Mayor of Pattaya City.

  芭堤雅市与Aksornsueksa学校一起做CSR活动,为社会做出贡献。于Banglamung医院背面清扫垃圾并前往该地区捕捉流浪狗消除所有流浪狗的问题。芭堤雅市注意到人民安全的重要性,于该地方清理垃圾不要成为荒凉流浪狗住的地方,将把流浪狗去消毒与绝育并放置于Plutaluang避难所,以减轻人们的疾苦,让芭堤雅市社会 经济 环境与文化全面发展,根据 Mr. Plum Prime Pattaya的政策。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150