• โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ฯจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ยุ่งกับยาเสพติด

  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ฯจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ยุ่งกับยาเสพติด

  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ฯจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ยุ่งกับยาเสพติด

  วันนี้ (16 พ.ย.) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวสายฝน ทิมเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯในครั้งนี้

  สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยา ในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่หลงผิดติดยาเสพติด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 2,713 คน โดยแบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ออกเป็น 6 สี คือ สีฟ้า สีแดง สีเขียว สีม่วง สีชมพู และสีเหลือง มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา

  โดยในช่วงเช้าเป็นขบวนพาเหรดของเหล่านักกีฬาและกองเชียร์ของแต่ละสี เดินรอบสนาม เพื่อให้ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู อาจารย์ ประชาชนในชุมชน และผู้ปกครองได้ร่วมชมความสวยงามของขบวนพาเหรด จากนั้นเคลื่อนขบวนเข้าสู่ในพิธีการ พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษจากทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้ง 6 สี ต่อด้วยการแข่งขันในรายการต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมและเชียร์เป็นจำนวนมาก

  Phothisamphanphitthayakhan School organized the 42nd Sports Event of 2018, promoting sports, good spirit, healthiness and harmony among Thai youth and children in order to make the most of their free time and avoid addicted drugs.

  Phothsumphan学校举办2018年第42届彩色运动会,以促进全国的儿童与青少年了解,离远毒品,学生健康强壮。鼓励学生怎样度过他们的空闲时间。表达自己的运动,学生活动之间团结。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150