• “สนธยา”นายกเมืองพัทยา ห่วงใยความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว สั่งดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดหลอดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกจุดในพัทยา

  “สนธยา”นายกเมืองพัทยา ห่วงใยความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว สั่งดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดหลอดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกจุดในพัทยา

  “สนธยา”นายกเมืองพัทยา ห่วงใยความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว สั่งดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดหลอดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกจุดในพัทยา

  ตามที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการปรับลดระดับทางเท้า เปิดช่องทางระบายน้ำบริเวณถนนชายหาดพัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังนั้น  พบว่ามีหลายแห่งในเมืองพัทยายังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ต่อการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย NEO Pattaya ของนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่สะอาด สะดวกและปลอดภัย เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่  ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบนโยบายและสั่งการให้ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลอดไฟทั้งหมดและดำเนินการติดตั้งทุกจุดให้สว่างไสวทั่วเมืองพัทยา โดยเริ่มที่บริเวณชายหาดพัทยาเป็นที่แรก หลังจากนั้นจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั่วทุกจุดในเมืองพัทยา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว และรองรับกับกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย
  “Sonthaya”, Mayor of Pattaya City has taken into account the safety of the public and the tourists and directed to inspect and install the light bulbs around the city and ramp up the footpaths adjustment as well as the draining system along beach route with an aim to alleviate the difficulties and flood related problems for the safety of locals and travelers towards zero waste city and also the adjust of the landscape to serve EEC project towards the new economic, social, environmental and cultural period.
  “Sonthaya”芭堤雅市总理关心人民与游客的安全。为了确保于芭堤雅的每个地方进行检查 修理 安装灯,并加快人行道速度,打开芭堤雅海滩路上的排水道,为缓解洪水问题,照顾人民与游客的安全,属无垃圾地区,使芭提雅市的景观符合EEC项目与新经济,社会,环境与文化保持一致。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150