• ประกาศ จากการส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  ประกาศ จากการส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  ประกาศ จากการส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 600 มม. แตกชำรุด บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยซากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ส่งผลทำให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
  1. ห้วยใหญ่ บางส่วน
  2. ซอยเขามะกอกทั้งหมด
  3. ถนนชัยพฤกษ์ 2
  4. ชุมชนหนองหิน
  5. ถนนเทพประสิทธิ์
  6. เขาตาโลบางส่วน
  7. พัทยาใต้
  8. ถนนสุขุมวิทพัทยาฝั่งเลขคี่ตั้งแต่สุขุมวิทพัทยา 79 ถึง 89
  9. วัดธรรมสามัคคีพื้นที่สูง
  ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังเรื่องน้ำขุ่นด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หมายเลขโทรศัพท์ 038 222461 – 5 ต่อ 104 , 132 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150