• เมืองพัทยาเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา รองรับการประชุม ประสานงาน ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจพัทยาทุกมิติ

  เมืองพัทยาเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา รองรับการประชุม ประสานงาน ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจพัทยาทุกมิติ

  เมืองพัทยาเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา รองรับการประชุม ประสานงาน ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจพัทยาทุกมิติ
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 11.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เป็นคณะกรรมการประสานงานพัฒนาท้องถิ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC) ท้องถิ่นพื้นที่ EEC เพื่อหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) ภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้ มี ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ หรือในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Committee on Local Administration for EEC Coordination (CAEC) พร้อมนายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมดูสถานที่เพื่อเตรียมปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 134 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เป็นศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) รองรับการประชุม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่อง EEC โดยมีเป้าหมายให้ผู้นำชุมชนเข้าใจ เรื่อง EEC และต่อยอดถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC ตามนโยบายหลักของนายกเมืองพัทยา ที่ส่งเสริมผลักดัน สรรค์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ความสะดวกสบายด้านการคมนาคมขนส่ง และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150