• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  วันนี้ (22 พ.ย.2561) ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Zhao Shihong รองประธานคณะกรรมการเทศบาลเมืองเสิ่นหยางของการประชุมปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน ในการโอกาสเดินทางมาศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีร่วมกัน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150