• เมืองพัทยาจับมือสสปน. ททท.และอบจ.ชลบุรี ยกระดับ เมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล NEO Pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน

  เมืองพัทยาจับมือสสปน. ททท.และอบจ.ชลบุรี ยกระดับ เมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล NEO Pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน

  เมืองพัทยาจับมือสสปน. ททท.และอบจ.ชลบุรี ยกระดับ เมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล NEO Pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน
  วันนี้ 22 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาทั้งสี่ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล ตามคอนเซ็ปต์ NEO Pattaya ก้าวสู่ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข ที่ปรึกษา สสปน. ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  NEO Pattaya ตามคอนเซ็ปต์ของนายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปี ให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ พร้อมเร่งสร้างงานระยะสั้น ปูพื้นฐานทางสังคม กระตุ้นการทำงานร่วมกับชุมชนต่าง พร้อมวางแนวทางด้านกายภาพของเมืองพัทยา เพื่อกระจายการท่องเที่ยว “พัทยาไม่ได้มีแต่ทะเล” โดยเปิดศักราชใหม่ให้แก่พัทยา หรือ NEO Pattaya เพื่อร่วมกันพิจารณา core value หรือค่านิยมหลักในการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกงาน เพื่อกระตุ้นความเป็นเจ้าของร่วมคิดร่วมทำไปกับเมืองพัทยา ยุคใหม่ จากเมืองท่องเที่ยวนานาชาติเป็นเมืองชายทะเลที่ทันสมัย ตอบทุกความต้องการ แบบ Beach metropolitan และสดใส มีความก้าวหน้า มั่นคง ทั้งสี่ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเดินหน้าไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ด้วยความห่วงใยกันและกัน บนพื้นฐานของชาวพัทยาที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ พัฒนาบ้านเมืองพัทยาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150