• อำเภอบางละมุงปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม”บางละมุงชวนวิ่ง”ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

  อำเภอบางละมุงปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม”บางละมุงชวนวิ่ง”ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

  อำเภอบางละมุงปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม”บางละมุงชวนวิ่ง”ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 เวลา 17.00 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข และปล่อยตัวนักวิ่งจากอำเภอบางละมุงสู่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีนายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวิเชียร เฮงอุดม ทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ทีมหมอชวนวิ่งอำเภอบางละมุง อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
  สำหรับการจัดงานครั้งนี้มึวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลัง รวมทั้งสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ถูกวิธีอีกด้วย

  Bang Lamung District jointly promoted the project titled “Running for All – 50 Years of Medical Council” in order to establish good relations between locals and medical personnel who serve as the role model in concerning healthiness through exercise as well as cultivating an awareness among people on running for their health.

  Banglamung区派出赛跑者于50周年医生项目“Banglamung Chuan Ving”以加强医务人员与公众之间的良好关系,鼓励医疗保健专业人员锻炼身体,使其成为健康的一部分,还使公众能够学到通过正确的方式锻炼来照顾自己健康的重要性。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150