• ทุกภาคส่วนพร้อมใจเก็บขยะชายหาด กิจกรรม Big Cleaning day ควันหลงหลังวันลอยกระทง

  ทุกภาคส่วนพร้อมใจเก็บขยะชายหาด กิจกรรม Big Cleaning day ควันหลงหลังวันลอยกระทง

  ทุกภาคส่วนพร้อมใจเก็บขยะชายหาด กิจกรรม Big Cleaning day ควันหลงหลังวันลอยกระทง
  เช้าวันนี้ (23 พ.ย.61) เวลา 06.00 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา และนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อคืนความสดใส สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่พัทยาบ้านเรา ตามคอนเซ็ปต์ NEO Pattaya ของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่
  เมืองพัทยาเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่เดินหน้าสู่โลกยุคดิจิทัล NEO Pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน เมื่อเสร็จสิ้นงานเทศกาลลอยกระทง โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนจัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อคืนความสดใส สร้างสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ (โค้งโรงแรมดุสิต ธานี) ตลอดแนวชายหาด ซึ่งมีเศษกระทง และขยะตามชายหาดพัทยากันตั้งแต่เช้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นเมืองสีเขียวอย่างแท้จริง
  ในการนี้ เมืองพัทยาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง ตลอดจนห้ามทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า หากพบเห็นการทิ้งขยะไม่ถูกที่ หรือพบเห็นผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่าหรือเห็นการกระทำอันไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมายัง Pattaya Contact Center 1337 หรือที่เว็บบอร์ดสายตรงนายกเมืองพัทยา webboard.pattaya.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ร่วมสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

  All agencies concerned joined the activity of “Big Cleaning Day” after Loy Krathong night to rejuvenated Pattaya under the “Neo Pattaya” concept of Mr. Sonthaya Khunpluem, Mayor of Pattaya City towards sustainable development in a digital world, making the 60-year of Pattaya beach as free-waste landscape to serve the EEC towards economic, social, cultural and environmental pictures of new-age.

  所有部门共同于海滩垃圾收集活动于水灯节后大清洗恢复了光明的环境,为芭堤雅创造了一个良好的环境,根据芭堤雅市总理Sonthaya KhunPlum先生的NEO Pattaya概念 被用作跨越数字世界的力量。将改造海滩形象60年的历史改变为无废弃区域使EEC的景观与新的经济,社会,环境和文化保持一致。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150