• เมืองพัทยาห่วงใยใส่ใจประชาชน ลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

  เมืองพัทยาห่วงใยใส่ใจประชาชน ลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

  เมืองพัทยาห่วงใยใส่ใจประชาชน ลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  วันนี้ (23 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. ณ ถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่และมอบบัตรประจำตัวประชาชน ในโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จัดโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ซึ่งมีนายดิเรก อินทร์ชม ที่ปรึกษาฝ่ายการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย นายธีระศักดิ์ จตุพงศ์ นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ชุดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่เป็นกรณีพิเศษ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในการจัดโครงการครั้งนี้
  ด้วยฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา จัดโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา โดยในวันนี้ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 4 ราย คือ
  1.นายปรีชา เทพรังษี อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้างและ ทำบัตรกรณีบัตรหาย
  2.นายโกมิน พิมลศรี อายุ 30 ปี เป็นผู้ป่วยแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ
  3. นายมลิ เครือคูณ อายุ 83 ปี ปี ผู้ป่วยติดเตียง ทำบัตรกรณีบัตรหาย
  4. นางปาระวี คงมี อายุ 54 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ทำบัตรกรณีบัตรหาย
  ทั้งนี้หากมีผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมาทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เอง และประสงค์ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบัตร เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-253133 หรือที่ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  The City of Pattaya has placed its concern on locals by officially issuing the ID cards onsite for patients, the elderly and people with reduced mobility in order to facilitate and alleviate their expenditure as well as promote the good image of Pattaya City and 4 cases of whom were issued their ID cards today.

  芭堤雅市关心市民前往为残疾人,老年人和残疾患者提供身份证,交通方便,节省费用,还提升芭堤雅的形象,并提供给4名老年患者将给4张残疾身份证于芭提雅市区。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150