• วันนี้ (23 พ.ย.2561) นายพัฒนา บุญสวัสด์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1

    วันนี้ (23 พ.ย.2561) นายพัฒนา บุญสวัสด์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1

    วันนี้ (23 พ.ย.2561) นายพัฒนา บุญสวัสด์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1 เพื่อสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งห้องน้ำสำหรับนักเรียน และภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อหาแนวทางในการนำเสนอพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150