• เมืองพัทยาขอเชิญชมการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 7 – 9 ธ.ค 61 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  เมืองพัทยาขอเชิญชมการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 7 – 9 ธ.ค 61 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  เมืองพัทยาขอเชิญชมการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561
  7 – 9 ธ.ค 61 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
  ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จัดการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาเปตองของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักกีฬาพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนของเมืองพัทยาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเมืองพัทยาในด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงริเริ่มนำกีฬาชนิดนี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและทรงสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเปตองจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ สำหรับรายละเอียดการแข่งขันแบ่งออก ดังนี้
  วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 จัดการแข่งขันประเภทคู่ เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (Open) เกิดตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป
  วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 จัดการแข่งขันประเภทคู่ รับสมัครในวันแข่งขัน จำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป (Open Division 1)
  วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 จัดการแข่งขันประเภทเดี่ยว รับสมัครในวันแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท คือ
  – ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย
  – ประเภทประชาชนทั่วไป หญิง
  โดยเปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ณ บริเวณหน้างาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญประชาชน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์. 0 3825 3127 หรือ คุณพันธุ์ธัช 093 915 5955 นาวาโทเสรี แย้มเพ็ง 083 926 0078

  The City of Pattaya is pleased to invite all to witness the 18th Pattaya Pétanque Tournament 2018 from 7 – 9 December at Pattaya School 2 (Charoenrat Utid) with an aim to promote Pétanque sports of Pattaya. The competition shall not only create harmony among athletes but also enable them to enhance their skills. For more information, please contact Tourism and Sports Development Unit, Office of Pattaya Tourism Promotion Tel. 0 3825 3127 or contact Khun Phantach (093 915 5955) and Commander. Seree Yampeng 083 926 0078.

  芭堤雅市邀请您于2018年12月7日至9日观看第18届芭堤雅市法式滚球比赛,于芭提雅市第二中学 田径场(chareuanratutid)为了促进法式滚球运动给大家认识这种运动与让组织之间和谐运动员有发展技能机会。了解更多信息,请联系旅游与体育发展 芭堤雅旅游推广办公室电话 0 3825 3127或Khun Panthat先生 093 915 5955 Seri Yampeng先生 083 926 0078

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150