• เมืองพัทยาพบปะประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ

  เมืองพัทยาพบปะประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ

  เมืองพัทยาพบปะประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ
  วันนี้ (27 พ.ย. 61) ที่ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ (ศาลเจ้าแป๊ะกง) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ นายวิเชษฐ หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการศึกษา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่เขตชุมชน บริเวณตลาดเก่านาเกลือ โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้
  โดยในวันนี้ ประชาชนได้นำเสนอเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ พร้อมขอถังขยะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟแสงสว่างใช้งานไม่ได้ สุนัขและแมวจรจัดมีเป็นจำนวนมาก พร้อมติดตามความคืบหน้าเรื่องป้ายบอกทางตามโครงการชุมชนนววิถี รวมทั้งป้ายลดความเร็วติดในซอยอีกด้วย ซึ่งในเบื้องต้น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมบันทึกรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข สำหรับเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณนั้น จะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  The City of Pattaya met with locals for the 3rd time, discussing and exchanging with local residents at Na-Klua old market. They proposed many issues of public utility such as trimming the trees, garbage collecting and requesting for the bins, fixing the roads and electricity as well as how to deal with stray dogs and cats. Among such issues, is the signs on the roads including the speed limit sign at small route (Soi)

  芭堤雅市第三届与市民会面,听取老市场Naklua周围地区的市民,当时人们已提出关于公共设施与树木修剪,垃圾收集 提供垃圾桶 道路改善照明不起作用 无家可归的流浪猫狗,跟进Navavitii社区项目道路交通标志的进展情况以及巷子里的速度标志,所以指派相关机构纠正进行处理。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150