• เมืองพัทยาหนุนเยาวชนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ

  เมืองพัทยาหนุนเยาวชนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ

  เมืองพัทยาหนุนเยาวชนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ
  วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
  นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับครูผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมจำนวน 40 คน และนักกีฬา อปท. จำนวน 171 คนที่เดินทางมารับโอวาท พร้อมร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันกรีฑา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักกันเสียสละ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

  Pattaya City has supported youth in participating the final tournament of the 36th Local Administration Organizations Student Sports at national level, promoting harmony and sportsmanship among youth in order to refrain from drugs at Chiangmai Municipality Sports Stadium.

  芭堤雅市青年参加清迈市举行的第36届全国学生运动员比赛全国决赛,促进青少年远离毒品,团结 善良 和谐 于清迈政府运动运动场,为了建立当地政府之间有良好关系此外,鼓励年轻人知道怎么度过他们的空闲时间。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150