• ศุกร์ที่ 30 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

  ศุกร์ที่ 30 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

  ศุกร์ที่ 30 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี ณ วัดบุณย์กัญจนาราม
  ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยจะลงพื้นที่ดำเนินการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยให้บริการตรวจคัดโรคเบื้องต้นต่างๆ ฟรี อาทิ ให้บริการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบเอว เพื่อประมวลดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง (แพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา) พร้อมทั้งบริการแจกทรายอะเบท ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ ชุดอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้บริการทดสอบสมรรถภาพปอด คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการแพทย์แผนไทยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย บริการให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตนเอง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายาคุมและป้องกันเห็บหมัดให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการแจกสื่อความรู้เรื่องโรคต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวการเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา รวมทั้งแนะนำบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี ในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. นี้ ณ วัดบุณย์กัญจนาราม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 420562 ต่อ 148 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150