• รณรงค์ความสะอาดทั่วพัทยาต่อเนื่อง เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  รณรงค์ความสะอาดทั่วพัทยาต่อเนื่อง เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  รณรงค์ความสะอาดทั่วพัทยาต่อเนื่อง เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง
  โดยเมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดอุโมงค์ทางลอดพัทยากลาง สุขุมวิทซอย 91,52 หลังโลตัสพัทยาเหนือ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง พัทยาเหนือ ถนนเลียบทางรถไฟหลังวัดหนองใหญ่ ชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน ชายหาดวงศ์อมาตย์ ชายหาดแหลมบาลีฮาย
  2. ตัดหญ้าฟุตบาทใต้สะพานต่างระดับบาลีฮาย พัทยาสายสองและสุขุมวิท๑๔/๑
  3. ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางที่ซอยชัยพฤกษ์๑/๔ สุขุมวิทซอย 85 สุขุมวิทซอย 12
  4. ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดใหม่นาเกลือ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ชุมชนกอไผ่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 กรมที่ดินซอย 17
  5. นำรถตักหน้า/ขุดหลังประสานร่วมช่วยเก็บขยะตกค้างเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกแยกหนองใหญ่
  6. ตัดแต่งป้องกันการหัก/โค่นที่เลียบชายหาดพัทยาซอย๖/๑ ซอยนาเกลือ 3 สะพานยาวนาเกลือ ไหล่ทางสะพานบาลีฮายและซอยวัดบุณกัณจนารามย์
  7. เก็บซากสุนัขถนนสุขุมวิทหน้าวิริยะประกันภัย
  8. ตักสิ่งปฏิกูลซอยชัยพฤกษ์ 2
  9.ไถปรับผืนทรายที่น้ำกัดเซาะหาดกระทิงลาย
  10.ประดับตกแต่งห้อง ๔๐๑ และบริเวณโดยรอบเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150