• เมืองพัทยารับมอบป้ายจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค

  เมืองพัทยารับมอบป้ายจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค

  เมืองพัทยารับมอบป้ายจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค
  วันนี้ (30 พ.ย. 61) ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเตล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ Dr.Mario Hardy CEO สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอซียและแปซิฟิค และผู้แทนจากเมืองไมซ์ซิตี้ จาก 57 ประเทศทั่วโลก ถึง 298 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ครั้งนี้
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดโครงการ “MICE City Summit 2018” อันเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ เมืองที่มีศักยภาพและสสปน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ในไมซ์ซิตี้ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ได้สัมผัสประสบการณ์ไมซ์ จากการจัดต้นแบบด้านงานประชุมและแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองไมซ์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชิงธุรกิจ ด้านไมซ์ระหว่างผู้แทนระดับสูงของเมือง โดยในวันนี้เป็นการรับฟังข้อมูลสถานการณ์และทิศทางด้านการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “Growth with Goals” จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ในการนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นตัวแทนของเมืองพัทยา จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัด PATA 2019 ประชุมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความงดงามทั้งศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวพัทยา ชลบุรี ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร ตลอดจนศักยภาพ ความพร้อมที่จะรองรับกับการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติในอนาคตอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150