• กิจกรรม“ ลดโลกเลอะ” @ Pattaya NEO Beach คึกคัก คนร่วมงานแน่นชายหาดพัทยา

  กิจกรรม“ ลดโลกเลอะ” @ Pattaya NEO Beach คึกคัก คนร่วมงานแน่นชายหาดพัทยา

  กิจกรรม“ ลดโลกเลอะ” @ Pattaya NEO Beach คึกคัก คนร่วมงานแน่นชายหาดพัทยา
  วันนี้ (1 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชายหาดพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม“ ลดโลกเลอะ” @ Pattaya NEO Beach โดยมีนายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก ททท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายสุธีทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
  การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย สำนักงานพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยาจัดโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใ จ สิ่งแวดล้อม“ ลดโลกเลอะ” Pattaya NEO Beach ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด GREENS หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทั้งระบบให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้คงความงดงามอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆของชายหาดพัทยาซึ่ง ณ ปัจจุบันมีความสวยงามเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเก็บขยะไปตลอดแนวชายหาดพัทยา ก่อนจะไปพร้อมกันที่บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช เพื่อรับชมนิทรรศการความรู้เรื่องลดปริมาณการจัดการขยะ ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรอิสระการจัดการขยะ Rubbish Communication นอกจากนี้นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก ททท. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอีกด้วย
  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  “ ลด โลก เลอะ” ที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมในลักษณะ CSR มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือเกิดขึ้นที่เดียวที่พัทยา แต่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง นับเป็นนิมิตรหมายอันดีว่าทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมในแหล่งท่องเที่ยว ความสำคัญของการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว อันมีค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวปรารถนาเดินทางมาพักผ่อน และร่วมกันรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและยั่งยืน นอกจากนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จ ในส่วนบนของชายหาดตั้งแต่ชายหาดพัทยาถึงบริเวณตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ทำให้ชายหาดพัทยามีความกว้าง 35 เมตรและหากดำเนินการเสร็จสิ้นจบโครงการชายหาดพัทยาจะมีความสวยงามโดยมีความยาวถึง 2800 เมตร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถมาพักผ่อน เล่นน้ำทะเลหรือลงเรือไปเที่ยวที่เกาะล้านได้อย่างสะดวกสบาย

  “Clean the World” activity @ Pattaya NEO Beach was tremendously responded, making Pattaya Beach become narrow with numbers of participants. The event highlighted an awareness of eco-tourism under the GREENS concept, one of which is to encourage young new generation to create tourism for environments and preserve the beautiful resources on tourism of this magnificent tourist city in sustainable means in order to welcome all travelers in the next season

  保护环境活动“减少世界污染”@Pattaya Neo Beach 热闹 人们拥挤参加满海滩,为了强调环保得旅行芭堤雅,根据GREENS概念下促进环境可持续旅游,其中一项活动是共同推动新一代旅游业专注环境 利用旅游资源保持可持续发展美丽并为旅游者做好准备新的季节和芭堤雅海滩新气氛,目前是拥有美丽适合旅行与度假。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150