• ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ

  ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ

  ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ
  วันนี้ (1 ธ.ค. 61) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมพิธีปฎิญาณและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายใต้ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วย หัวใจ” โดยมี พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการภาค 2 เป็นประธานนำกล่าวคำปฎิญาณตน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาร่วมพิธีฯ ครั้งนี้
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ภายใต้ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วย หัวใจ” ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วย หัวใจ” ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ทั่วประเทศ
  ซึ่งวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังพล จำนวน 1,000 นาย เพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยหลังจากรวมพลทำพิธีถวายปฎิญาณ และปล่อยแถว ได้แบ่งกำลังเป็น 4 พื้นที่กิจกรรม คือ 1 บริเวณรอบพระตำหนักริมผา 400 นาย 2 บริเวณคลองน้ำสาธารณะเมืองพัทยา 200 นาย 3 บริเวณกรมที่ดินซอยหก 200 นาย 4 บริเวณริมหาดกระทิงลาย 200 นาย เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งทำความสะอาด เก็บขยะ ตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่ง ตามท่อระบายน้ำ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่บดบังภูมิทัศน์

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150