• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่มียอดสูงสุดจากเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่มียอดสูงสุดจากเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่มียอดสูงสุดจากเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา
  วันนี้ ( 2 ธ.ค.61)เวลา 19.00 น. ณ ร้านอาหารมุมอร่อย พัทยา นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ Mr.Suresh Mandis ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Classic Travel และคณะตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่มียอดสูงสุด จากเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา จำนวน 6 ท่าน จากการนำของนายนรินทร สุขเกษม ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศศรีลังกา สาธารณรัฐมัลดีฟ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในโอกาสศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ
  สำหรับการมาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานขาย เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) มียอดจําหน่ายบัตรโดยสารสูงสุดในประเทศ จึงได้มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา พร้อมทั้งร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่เมืองพัทยาในปัจจุบัน และจะนำข้อมูลดังกล่าวนี้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ลูกค้าที่ประเทศศรีลังกา ทั้งนี้เพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองพัทยา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150