• สโมสรไลออนส์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม บริจาคโลหิตครั้งที่ 24 “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ”

  สโมสรไลออนส์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม บริจาคโลหิตครั้งที่ 24 “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ”

  สโมสรไลออนส์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม บริจาคโลหิตครั้งที่ 24 “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ”

  วันนี้ 3 ธ.ค. 61 ที่ เวลา 11.30 น. ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา บริเวณชั้น 1 โซนหน้า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมบริจาคโลหิต ใน กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 24 ภายใต้โครงการ “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ” โดยมีนายธวัฒน์ชัย เผือกพิพัฒน์ นายกผ่านพ้นสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย (ผู้แทนนายกสโมสรไลออนส์ฯ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ นางสาวภาพันธ์ อินทุวิศากุล ผู้แทนจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกกลุ่มสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ผู้นำชุมชนประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางสโมสรไลออนส์ฯ ได้มอบกระเช้าเพื่อแสดงคำขอบคุณ แด่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา สภากาชาดไทย ผู้แทนจากโรงเรียนบางละมุง ที่ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

  เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับเมืองพัทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 ภายใต้โครงการ “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเป็นการร่วมกันทำดีบริจาคโลหิตช่วยเหลือสังคม และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง โดยจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาค มอบให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตและผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150