• ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC)

  ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC)

  ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC)

  วันนี้(3 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC) ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC) โดยมีดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC)เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมฯ ซึ่งมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายขนิษฐ ภาควงษ์รัตน์ รองเลขาธิการฟอรั่ม 21 นายสามารถ ทองรอด นายกสมาคมนักข่าวพัทยาจังหวัดชลบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 134 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการประสานงานพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (CAEC) เพื่อดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าในการพัฒนาประเทศตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง จึงได้ประกาศพื้นที่ 3 จังหวัดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ซึ่งวันนี้ได้จัดให้มีการเป็นการประชุมทำเข้าใจในการประสานงาน EEC เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งให้สื่อมวลชนทั้ง 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง หาตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC ตามนโยบายหลักของนายกเมืองพัทยา ที่ส่งเสริมผลักดัน สรรค์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ความสะดวกสบายด้านการคมนาคมขนส่ง และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150