• 5- 9 ธ.ค.นี้ ขอเชิญร่วมงาน ประกอบพิธี 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา

  5- 9 ธ.ค.นี้ ขอเชิญร่วมงาน ประกอบพิธี 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา

  5- 9 ธ.ค.นี้ ขอเชิญร่วมงาน ประกอบพิธี 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา
  ปราสาทสัจธรรม ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้นำศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์และซิกส์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจกันประกอบพิธี 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา ในวันที่ 5- 9 ธันวาคม 2561
  โดยวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 13.00 น. จะมีพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 400 รูป โดยพระครูนิวิฐศรัทธาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม เจ้าคณะตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 9 ธันวาคม สมเด็จพระพุฒาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจัดงาน โดยมีกำหนดการดังนี้
  เวลา ๐๖. ๓๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร 600 รูป
  เวลา ๐๘. ๓๐ น.- ๑๕. ๑๕ น. พิธี ๕ ศาสนาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  เวลา ๑๕. ๑๕ น. เสวนา ๕ ศาสนาในหัวข้อ“ ครอบครัวอบอุ่น ทำตามพ่อสอน”
  เวลา ๑๖. ๔๕ น. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  ประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นเจ้าภาพและร่วมออกโรงทานในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแต่งกายชุดสุภาพสีขาว สีสุภาพ หรือชุดฟอร์มของหน่วยงานต่างๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-8461966

  All are invited to participate in the 5-religion ceremony in commemoration of the gracefulness of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra (King Rama 9) during 5 – 9 December at the Sanctuary of Truth, Pattaya.

  12月5至9日 邀请参加,五大宗教纪念拉玛九世工作仪式并做功德给予拉玛九世 普密蓬 阿杜德国王 于芭提雅Prasatsajatham。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150