• ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  วันนี้ (3 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)และโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะฯ พร้อมด้วยนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และรักษาการในผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่โดยรอบของทั้ง 2 โรงเรียน ครั้งนี้
  จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)ในวันนี้ คณะผู้บริหารที่ลงตรวจเยี่ยมพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดทำโดมเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่ม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นให้ปรับปรุงสนามบอล ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงามให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ หรือให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน อันเป็นการใช้ที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการช่างดำเนินการออกแบบโดมเอนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป

  The Executives of the City of Pattaya visited Pattaya Schools 5 and 8 and advised how to make the most of the public areas in order to enhance sports activities by adjusting the landscape to serve an outdoor learning so as to promote healthiness and skills of the students.

  芭堤雅市政府将探索芭堤雅第五和第八中学 推出利用公共场所方案来发展青少年体育方面,同时美化环境为学生提供户外学习用作室内运动场地,促进身体健康并提升技能还有学习经验。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150