• ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  วันนี้ (3 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)และโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะฯ พร้อมด้วยนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และรักษาการในผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่โดยรอบของทั้ง 2 โรงเรียน ครั้งนี้
  จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)ในวันนี้ คณะผู้บริหารที่ลงตรวจเยี่ยมพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดทำโดมเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่ม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นให้ปรับปรุงสนามบอล ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงามให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ หรือให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน อันเป็นการใช้ที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการช่างดำเนินการออกแบบโดมเอนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150