• จัดประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 12 ประจำ ปี 2561

  จัดประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 12 ประจำ ปี 2561

  จัดประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 12 ประจำ ปี 2561

  วันนี้ (6 ธ.ค.2561)เวลา 09.00 น.นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ อสม.ทั้ง 8 ตำบล นำโดยนายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง นายสมพล กิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ในการประชุมสัญจร ครั้งที่ 12 ประจำ ปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายนคร ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการ อสม.เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  การประชุมสัญจร ครั้งที่ 12 ประจำ ปี 2561 ในวันนี้ สาธารณสุข อ.บางละมุง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกีฬาภายในของกลุ่ม อสม.ประจำปี 2562 โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2562 ซึ่งให้ทางกลุ่ม อสม.ทุกตำบลเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยในที่ประชุมต่างรับทราบโดยพร้อมกัน นอกจากนี้ยังเน้นและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ การติดตามและป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องด้วยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ได้พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกถึง 1,641 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดคือตำบลหนองปรือ 563 ราย เมืองพัทยา 431 ราย ตำบลนาเกลือ 267 ราย ตำบลหนองปลาไหล 151 ราย ตำบลห้วยใหญ่ 96 ราย ตำบลตะเคียนเตี้ย 63 ราย ตำบลโป่ง 39 ราย ตำบลบางละมุง 26 ราย และตำบลเขาไม้แก้วถือเป็นตำบลที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยที่สุดคือ 5 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปี 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว เพื่อให้เป็นการป้องกันและการระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จึงฝากให้คณะกรรมการ อสม.ทุกตำบลเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบจริงจัง รวมถึงโรคอื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150