• คณะผู้แทนจากกองบัญชาการ กองทัพไทยเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา ปรึกษาหารือในการจัด ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา 4-8 มี.ค.62

  คณะผู้แทนจากกองบัญชาการ กองทัพไทยเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา ปรึกษาหารือในการจัด ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา 4-8 มี.ค.62

  คณะผู้แทนจากกองบัญชาการ กองทัพไทยเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา ปรึกษาหารือในการจัด ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา 4-8 มี.ค.62

  วันนี้ (6 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.ท.นฐพล บุญงาน เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ในโอกาสเข้าหารือเรื่องเตรียมการจัด“การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16”ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ซึ่งมี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายธีระศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

  ด้วยกองทัพไทยกำหนดจัด“การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16”ในระหว่างวันที่ 4 -8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในประเทศอาเซียน จำนวนประเทศเข้าร่วม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยาในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกับทางเมืองพัทยา ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและด้านการจราจร ซึ่งเมืองพัทยาได้ตอบรับพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเมืองพัทยาจะทำการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับกองทัพไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในครั้งต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  The Thai Army met with the Executives of Pattaya City to discuss on the 16th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting which will be held at the Royal Cliff Beach Pattaya from 4 – 8 March 2019 aiming to promote the relations and cooperation on security in ASEAN countries. Pattaya City has expressed the readiness to fully support and facilitate the meeting.

  泰国军队见芭堤雅高管安排讨论举行2018年的第16届东盟国防部长会议 将2019年3月4日至8日于Royal Cliff Beach Hotel Pattaya举行,以加强东盟的关系和安全合作,于安全方面设施和交通芭堤雅市答应全力支持。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150