• เมืองพัทยาประสานเรือนจำพิเศษพัทยา ลุยลอกท่อระบายน้ำพัทยาสายสาม ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาประสานเรือนจำพิเศษพัทยา ลุยลอกท่อระบายน้ำพัทยาสายสาม ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาประสานเรือนจำพิเศษพัทยา ลุยลอกท่อระบายน้ำพัทยาสายสาม ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย ในการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.
  โดยวันนี้ (6 ธ.ค.2561) สำนักการช่างสุขาภิบาลได้ประสานงานกับเรือนจำพิเศษพัทยา เพื่อระดมกำลังในการตรวจสอบงานลอกท่อระบายน้ำอุดตัน(BoxCulvertขนาด1.80×1.80ม.) บริเวณถนนพัทยาสาย 3 หน้าร้านอาหารมุมอร่อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ
  หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  The City of Pattaya in collaboration with Pattaya Remand Prison cleaned the draining system of (1.80 × 1.80 meters Box Culvert) in preventing flooding and alleviating the difficulties of the people and travelers at Pattaya Sai 3 in front of Moom Aroi restaurant. For more details and any emergency, please call Pattaya Contact Center 1337 for 24 hours.

  芭堤雅联系芭堤雅特别监狱管道剥离芭堤雅防洪解决公众的麻烦,于芭堤雅第三街上检查堵塞 下水道管道(BoxCulvert尺寸1.80×1.80米)。芭堤雅第三街的Muom Aroi餐厅门口 以为了防止洪水泛滥。所有道路快速排水,减轻人民和游客的疾苦。如果您有任何疑问,可24小时联系芭堤雅联络中心1337。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150