• เมืองพัทยา รณรงค์ความสะอาดต่อเนื่อง เก็บกวาด ฉีดล้าง ตัดหญ้า หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา รณรงค์ความสะอาดต่อเนื่อง เก็บกวาด ฉีดล้าง ตัดหญ้า หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา รณรงค์ความสะอาดต่อเนื่อง เก็บกวาด ฉีดล้าง ตัดหญ้า หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที
  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง
  โดยเมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน-แปดเหลี่ยมหาดยินยอม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนชัยพรวิถี ซอยเทพประสิทธิ์ ซอยนาเกลือ 14/2 ชุมชนต้นกระบก ชุมชนเขาตาโล ชุมชนมาบประดู่ สุขุมวิทซอย14-16 ถนนสาย7 ตอน5 ซอยร้านสเตชัน
  2. ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดใหม่นาเกลือ วิสาหกิจชุมชน ซอยสุขุมวิท 3
  3. ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางที่สุขุมวิท๘๕ ตัดหญ้าบริเวณพระตำหนักฯ หนองปลาไหล๒และสุขุมวิท๑๕/๓
  4. ตัดแต่งที่สุขุมวิทซอย ๓๓ และถนนพัทยานาเกลือ ซอยหลังวัดช่องลม
  5. เก็บกิ่งไม้ซอยเทพประสิทธิ์ 9
  6. ประดับตกแต่งหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150