• พิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  วันนี้( 9 ธ.ค. 61 ) เวลา 6.30 น. ณ ปราสาทสัจธรรม ประชาชนชาวอำเภอบางละมุงต่างร่วมใจทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรที่บรรพชา จำนวน 600 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นเวลา 08.30 น. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายพระราชกุศล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ภัตตาหารและกรวดน้ำ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
  และตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นการประกอบพิธี 5 ศาสนา ตามลำดับคือ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาซิกข์ ศาสนาอิสลาม ต่อด้วยการเสวนา 5 ศาสนาในหัวข้อ“ สืบสานตามพ่อสอน เพื่อความสันติสุข โดยผู้นำ 5 ศาสนา โดยมีประชาชนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

  The 5 –religion ceremony in commemoration of the gracefulness of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra (King Rama 9) was held with numbers of participants encompassing 5 religions namely, Brahmanism, Hindu, Catholic, Sikhism and Islam with the seminar on 5 religions.

  5宗​​教仪式献给了普密蓬·阿杜德国王陛下。由上午11点,有5个宗教将印度教,婆罗门教,罗马天主教,锡克教和伊斯兰教。为了和平,由五个宗教领导人与公众听取和交流意见。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150