• เมืองพัทยาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR&AED) แก่ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด เสริมภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR&AED) แก่ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด เสริมภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR&AED) แก่ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด เสริมภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  วันนี้ (12 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR&AED) แก่ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดอบรมฯ ซึ่งมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน ชายหาดโคซี่ ชายหาดพระตำหนัก ชายหาดเอเชีย และชายหาดวงศ์อมาตย์ จำนวน 440 คน เข้ารับการฝึกอบรม ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน ชายหาดโคซี่ ชายหาดพระตำหนัก ชายหาดเอเชีย และชายหาดวงศ์อมาตย์ จำนวน 440 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความรู้ความเข้าใจ หลักการทำ CPR หรือการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อกู้ชีวิตนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ NEO Pattaya ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะปรับภูมิทัศน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สอดรับกับโครงการ EEC อีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150