• ห้ามโดรน (Drone) ติดกล้อง WIFI ทุกประเภท และหาบเร่แผงลอยจำหน่ายสินค้า ในบริเวณพื้นที่จัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2019 โดยเด็ดขาด

  ห้ามโดรน (Drone) ติดกล้อง WIFI ทุกประเภท และหาบเร่แผงลอยจำหน่ายสินค้า ในบริเวณพื้นที่จัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2019 โดยเด็ดขาด

  ห้ามโดรน (Drone) ติดกล้อง WIFI ทุกประเภท และหาบเร่แผงลอยจำหน่ายสินค้า ในบริเวณพื้นที่จัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2019 โดยเด็ดขาด
  ด้วยเมืองพัทยากำหนดจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (Pattaya Countdown 2019) ในวันอาทิตย์ที่ 30 ถึงวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระจายรายได้นำเงินตราหมุนเวียนสู่ประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆของเมืองพัทยา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ร่วมงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (Pattaya Countdown 2019) เมืองพัทยาจึงประกาศห้ามโดรน (Drone) ติดกล้อง WIFI ทุกประเภท ขึ้นบินบริเวณพื้นที่บริเวณการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (PATTAYA COUNTDOWN 2019) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเฉียบขาด โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  นอกจากนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงาน โดยห้ามจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนเมืองพัทยาจะดำเนินการตามกฎหมาย มาตรา 20 และมีโทษปรับ 2,000 บาทตามมาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  พบเห็น การกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กองอำนวยการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (Pattaya Countdown 2019) หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150