• สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษา หนุนเยาวชนให้มีความสุข..ภายใต้ “โครงการครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2561

  สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษา หนุนเยาวชนให้มีความสุข..ภายใต้ “โครงการครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2561

  สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษา หนุนเยาวชนให้มีความสุข..ภายใต้ “โครงการครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2561

  วันนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 295 คน รวมทั้งพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุ่นจากองค์กรอุปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคมต่อไป โดยมีนางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา องค์กรภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

  สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ได้ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ควรจะได้รับการศึกษาในวัยอันสมควร เพื่อที่จะเติบโตเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในวันนี้มีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 295 คน สำหรับทุนการศึกษาของโครงการครอบครัวอบอุ่นนี้ สมาคมไวดับยูซีเอกรุงเทพฯศูนย์พัทยาได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ทั้งในนามบุคคล สโมสร ชมรม ที่มีความพร้อมสามารถแบ่งปันความรักให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เป็นการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150