• สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562

  สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562

  สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562
  วันนี้ (17 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก โดยมีพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
  สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่าจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองแห่ง Sports City ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในลำดับต้นๆ ของโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ เมื่อปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ได้มีจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและการแสดงความชื่นชมของประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันครั้งนั้น ในการนี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา โดยรอบคัดเลือกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ.2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติกว่า 197 ประเทศ ที่ตอบรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศระดับโลก เป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยให้เทียบเท่าการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในการร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาไทยให้เป็นเลิศ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักกีฬายกน้ำหนักให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จักแพร่หลายอีกทางหนึ่ง
  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมหารือเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การจัดแข่งขัน การรักษาความปลอดภัย การจราจร พิธีการ การพยาบาล การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150