• เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2561 และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่

  เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2561 และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่

  วันนี้ (18 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
  สำหรับการประชุมในวันนี้ เมืองพัทยาโดยฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษา กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมอันหาญกล้า ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันคล้ายวันที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีกุน” ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีทางศาสนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญเริ่มต้นปีด้วยความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
  หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  The City of Pattaya prepares to organize King Taksin the Great Fair 2018 on 28 December 2018 at King Taksin the Great Monument opposite Pattaya City Hall. For more details, please call Pattaya Contact center for 24 hours.

  芭堤雅准备庆祝2018年达信国王纪念日。将于2018年12月28日在达信国王皇家遗物有斋僧行善干大米活动于芭堤雅市政厅,了解更多信息,请24小时联系芭堤雅联络中心1337。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150