• ประชุมวิสามัญกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดประจำปี 2561 – 2562 เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขตปลอดจอมเทียน

  ประชุมวิสามัญกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดประจำปี 2561 – 2562 เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขตปลอดจอมเทียน

  วันนี้ 18 ธ.ค. 61 นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดจอมเทียน เป็นประธานในการประชุมวิสามัญกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดประจำปี 2561 – 256 ซึ่งมี พ.จ.อ.สมชาย อินเรื่อง หัวหน้าเทศกิจเขต 3 หาดจอมเทียน นายมานพ สาคร ประธานชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน พร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการฯ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกางร่มเตียงให้เป็นระเบียบ พร้อมจัดโซนสูบบุหรี่ ณ เขตปลอดจอมเทียน
  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่มเตียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้รถ เข้า-ออก ในพื้นที่เขตปลอดจอมเทียน ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมขอเน้นย้ำการรักษาความสะอาดการในพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาด รวมทั้งการทิ้งขยะ ควรใส่ถุงดำให้มิดชิดและทิ้งให้ตรงเวลา เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ นอกจากนี้ในส่วนของการกางร่มเตียงให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งช่วยกันดูแลสอดส่อง ช่วยเหลือภาครัฐแจ้งนักท่องเที่ยวไม่ให้สูบบุหรี่ในโซนต้องห้าม เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา
  และในเวลาต่อมานายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดจอมเทียน พร้อมด้วยนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์เขตปลอดเฟสสอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนดไว้และเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมตอบข้อซักถามความคืบหน้าโครงการ ตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150