• เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

  วันนี้ (18 ธ.ค.61) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา พร้อม เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราห์ สำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลบางละมุง และอาสาสมัครเมืองพัทยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยจำนวน 7 ราย ที่อาศัย ณ บริเวณตำบลนาเกลือพัทยา

  Pattaya City has visited 7 cases of bedridden patients in Naklua sub-district and provided them consumption goods as the basic need and moral support

  芭提雅市关爱民众拜访住院病人,提供生活日常用品,帮助初步愈合。为了居住于Naklua Pattaya的7名患者的士气。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150