• ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 1 และ 3 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ สร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นักเรียน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 1 และ 3 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ สร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นักเรียน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 1 และ 3 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ สร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นักเรียน
  วันนี้ (19 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เพื่อปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งมี ดร.นฤมล อินทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
  จากการลงพื้นที่วันนี้ พบว่าห้องน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) และของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ตามกาลเวลา ซึ่งมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน จึงได้มอบหมายให้สำนักกองช่างสุขาภิบาลและสำนักการช่าง ร่วมสำรวจพื้นที่พร้อมทำการออกแบบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป นอกจากนี้ยังให้ดำเนินการปรับปรุงถนนทางเดินและผิวถนนโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีความกว้าง 8 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 60 เซนติเมตร ทั้งสองฝั่งโรงเรียน และจัดทำโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่ม สามารถใช้เป็นลานกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพิ่มเติมในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) หลังจากสำรวจพบว่า มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หลังคารั่ว เพื่อบำรุงสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการรองรับบุตรหลานในการเรียนการสอนต่อไป

  The executives of Pattaya City has visited Pattaya Schools 1 and 3, refurbishing the toilets and adjusting areas of environment and also building the dome to enhance the skill on sports and promote the healthiness of students.

  芭堤雅市政府探索芭堤雅市学校1与3,改善卫生间和景观,为学生创造卫生和适当的环境,并创建一个多功能的圆顶,供学生用作室内运动场地,可以作为运动场地,促进身体健康,增强学习体验。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150