• เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรร้านอาหารเด็ด 7 ดาวและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเกาะล้าน

  เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรร้านอาหารเด็ด 7 ดาวและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเกาะล้าน

  เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรร้านอาหารเด็ด 7 ดาวและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเกาะล้าน
  วันนี้ (19 ธ.ค. 61) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรร้านอาหารเด็ด 7 ดาวและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเกาะล้าน โดยมีที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน นายสุรชัย สุขสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน ประธานชมรมร้านอาหารบ้านเกาะล้าน แขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวเกาะล้าน เข้าร่วมในพิธีฯ ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)
  เมืองพัทยาและศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน ได้ดำเนินโครงการร้านเด็ด 7 ดาวและโครงการอาหารเกาะล้านปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด เพื่อส่งเสริมการจัดบริการร้านอาหาร ร้านชำ และแผงลอยอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้านให้ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐาน จัดให้มีบุคลากรตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารในเขตชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินดังนี้ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพตามข้อกำหนดร้านอาหารเด็ด 7 ดาวของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และสถานที่ปรุงประกอบจำหน่ายอาหารต้องผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 ข้อและเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่ายด้วยน้ำยา S1-2 จำนวน 10 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างอาหารจำนวน 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างภาชนะจำนวน 3 ตัวอย่าง มือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจจะต้องไม่พบสารปนเปื้อนของแบคทีเรียร้อยละ 90 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จากนั้นจะดำเนินการมอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหารเด็ด 7 ดาวและอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านจะดำเนินการตรวจประเมินทุก 3 เดือน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ เน้นการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้จัดบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวในเกาะล้านให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

  The City of Pattaya has presented the 7-Star and Clean Food Good Taste certificates to the owners of the restaurants in Koh Larn with an aim to promote good hygiene of restaurants, vendors and grocery shops on the island. Such places of business shall also be regularly monitored by the City.

  芭堤雅市荣幸为Ban Koh Lan餐厅的经营者给予七星级餐厅和清洁食品(Clean Food Good Taste),以推广餐厅,杂货店和食品摊于Koh Larn岛符合卫生的标准。派食品检验人员于Ban Koh Lan社区评价。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150