• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองเสิ่นหยางและเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองเสิ่นหยางและเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองเสิ่นหยางและเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารเมืองพัทยา

  วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 10.30 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับมิสฟู่หยาง ประธานบริษัทอี้หยงถาง และคณะผู้บริหาร จากเมืองเสิ่นหยางและเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อเยี่ยมคารวะผู้บริหารเมืองพัทยาในครั้งนี้

  เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทางคณะจากเมืองเสิ่นหยางและเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีบ้านพี่เมืองน้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการศึกษา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะนำนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาประเทศไทยในห้วงเดือนมีนาคม 2562 ณ สวนนงนุชพัทยา หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาพร้อมคณะฯ ได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

  Pattaya City welcomed the executive delegation from Shenyang and Guangzhou cities of the People’s Republic of China (PRC) during their occasion to visit the City of Pattaya with an aim to establishing good relations between both sides and in the state of mutual tourism, economic, trade, cultural and educational matters as well as to gain the trust from Chinese travelers.

  芭堤雅市欢迎来自中国沈阳和广州的高管,访问芭堤雅市政府之际,与兄弟城市建立了良好的关系基于平等 和平等于旅游,经济,贸易,文化和教育方面建立中国游客的信心。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150