• เมืองพัทยาต้อนรับคณะ สสปน.ดูงานกลุ่มประมงนาเกลือ กิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes)

  เมืองพัทยาต้อนรับคณะ สสปน.ดูงานกลุ่มประมงนาเกลือ กิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes)

  เมืองพัทยาต้อนรับคณะ สสปน.ดูงานกลุ่มประมงนาเกลือ กิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes)
  วันนี้ (21 ธ.ค.2561) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มประมงนาเกลือ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน)หรือสสปน. โดยมี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และนายบุญมา กอเซ็ม ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ ร่วมให้การต้อนรับฯ
  โดยวันนี้คณะจาก สสปน. ในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมค์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มประมงนาเกลือ เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการปลูกหญ้าเทียม (ซั้งเชือก) เพื่อรักษาทรัพยากรใต้ท้องทะเล ดูแล ฟื้นฟู คืนสภาพแวดล้อมให้กับท้องทะเล โดยเป็นชุมชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองพัทยาที่หาชมได้ยาก ประกอบกับเมืองพัทยามีความสะดวกด้านการคมนาคม อยู่ใกล้กับสนามบินทั้งสุวรรณภูมิและอู่ตะเภา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ดังนั้นการเดินทางมาของ สสปน.ในครั้งนี้เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (Preferred Mice Destination) เป็นการเพิ่มทางเลือกผู้จัดงานอันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ การพัฒนาพื้นที่และเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย 7 Theme เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป

  Pattaya City welcomed delegation from Thailand Convention & Exhibition Bureau, visiting the salt field group of community, as one of the activities in assessing the potential of new MICE products (FAM Trip 7 Themes), the growing of artificial grass for preserving the resources under the sea, local culture and the traditional way of life which is the local wisdom inherited for generations.

  芭堤雅市欢迎TCEB参观Naklue渔人,评估项目中的一项活动,了解种植人造草的好处,以保护水下资源,恢复海洋环境这是一个仍然保护文化的社区延续传统生活方式是一种古老的民间智慧芭堤雅难得的魅力.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150