• รณรงค์ความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วพัทยาอย่างต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  รณรงค์ความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วพัทยาอย่างต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  รณรงค์ความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วพัทยาอย่างต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที
  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง
  โดยเมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดซอยนาเกลือ20 ข้างวัดสว่างฟ้า ถนนเลียบทางรถไฟ หลังวัดหนองใหญ่ ชายหาดจอมเทียนและชายหาดวงศ์อมาตย์ สะพานยาวนาเกลือ ลานโพธิ์นาเกลือ ชุมชนอรุโณทัย ซอยเทพประสิทธิ์กุ้งเต้น
  2. ตัดหญ้าไหล่ทางนาเกลือ ๑๔
  3.ตัดแต่งต้นไม้ซอยสุขุมวิท๑๘ สนามเด็กเล่นชายหาดจอมเทียน
  4.ฉีดล้างทำความสะอาดซอยสุขุมวิท 3 และซอยสุขุมวิท 11 ตลาดใหม่นาเกลือ ชายหาดจอมเทียน กลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ-สะพานยาว
  5.ฉีดพรมน้ำลดฝุ่นโรงเรียนเมืองพัทยา8
  6.เก็บท่อนไม้ชายหาดจอมเทียน
  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150