• ททท.ขอนแก่น จัดพบปะเจรจาธุรกิจ Table Top Sale และ Networking Lunch กระจายการเดินทาง เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวภาคอีสานและภาคตะวันออก

  ททท.ขอนแก่น จัดพบปะเจรจาธุรกิจ Table Top Sale และ Networking Lunch กระจายการเดินทาง เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวภาคอีสานและภาคตะวันออก

  ททท.ขอนแก่น จัดพบปะเจรจาธุรกิจ Table Top Sale และ Networking Lunch กระจายการเดินทาง เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวภาคอีสานและภาคตะวันออก
  วันนี้ (21 ธ.ค.2561) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น จัดกิจกรรม Table Top Sale และ Networking Lunch โดยนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นกว่า25แห่งมาพบปะเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีโดยการนำของนางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยาโดยมีผู้ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นายกฤษณ์ จิระมงคล ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ร้านอาหารอะลาคัมปาณย์ จอมเทียน
  การท่องเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอง “New Biz Season 3” เพื่อกระจายการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในโอกาสที่กำหนดเปิดเส้นทางบินข้ามภูมิภาคเชื่อมโยงภาคอีสานกับภาคตะวันออก เส้นทางขอนแก่น-อู่ตะเภา โดยมีเที่ยวบินแรกในวันนี้ โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม Table Top Sale และ Networking Lunch ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้คึกคักรับศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึง

  The Tourism Authority of Thailand, Khon Kaen Office organized the business talk “Table Top Sale” and “Networking Lunch” to promote traveling and generating income on tourism of the Northeastern and Eastern parts of the country.

  泰国旅游局 Khon Kaen为旅行分发组织商务会议,Table Top Sale 与 Networking Lunch。增加东北和东部的旅游收入。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150