• รองนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และ 5

  รองนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และ 5

  รองนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และ 5
  วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา โดยมีนางสาวอิชยา โอฬา รองผอ.ร.ร.เมืองพัทยา 4 รก.ผอ.ร.ร.เมืองพัทยา 4 คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ
  สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และรับฟังปัญหาที่โรงเรียนต้องการให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ทั้งในเรื่องของบุคคลากร อาคารสถานที่ คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน โดยในครั้งนี้ปัญหาของทางโรงเรียนมีความต้องการให้เมืองพัทยาจัดสร้างห้องน้ำใหม่ เนื่องจากห้องน้ำเก่ามีสภาพชำรุดและทรุดโทรมมาก รวมทั้งการปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนให้เป็นอาคารเรียน เพื่อรองรับบุตรหลานในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ซึ่งจะมีการจัดทำโดมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่ม และสามารถใช้เป็นลานกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้
  ทั้งนี้สำนักการช่างเมืองพัทยา จะเข้าสำรวจข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำไปวางแผน ประเมินค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานก่อสร้างในครั้งนี้ ก่อนนำเสนอสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150