• วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานวัฒนธรรมทอแสง แสดงความเป็นไทย สืบสานตำนานอันทรงคุณค่าของชาวไทย

  วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานวัฒนธรรมทอแสง แสดงความเป็นไทย สืบสานตำนานอันทรงคุณค่าของชาวไทย

  วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานวัฒนธรรมทอแสง แสดงความเป็นไทย สืบสานตำนานอันทรงคุณค่าของชาวไทย
  วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 18.00 น. ที่ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยาบีช นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน วัฒนธรรมทอแสง แสดงความเป็นไทย ซึ่งมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช พร้อมด้วยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา คณะผู้จัดงาน สมาชิกสภาวัฒนธรรม และกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จัดงานวัฒนธรรมทอแสง แสดงความเป็นไทย เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวมิติทางวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทยอันเป็นมรดกของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี โดยเส้นทางประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการได้คัดเลือก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์จำนวน 12 เรื่องมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2562 เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง
  สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรตระการตา สัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจและวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแผ่นดิน การเดินแบบผ้าไทยจากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งแจกปฏิทินพุทธศักราช 2562 ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

  The Office of Provincial Culture of Chonburi, the City of Pattaya and Pattya Cultural Council has organize the Cultural Fair to showcasing the Thainess and promoting the culture and tradition of Chonburi as well as the culture-tourism and the history of the province.

  春武里文化和芭堤雅一起芭堤雅文化委员会举办Tohsang文化显示泰国继续传承泰国人民的传奇价值,保护,促进,延续,传播春武里府的艺术和文化以及表达文化方面并展出泰国传统是所有泰国人的遗产可讲述了春武里府的历史。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150