• โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เปิดบ้านวิชาการสืบสานวันสารานุกรมไทย

  โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เปิดบ้านวิชาการสืบสานวันสารานุกรมไทย

  โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เปิดบ้านวิชาการสืบสานวันสารานุกรมไทย
  วันนี้ (23 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการ สืบสานวันสารานุกรมไทย โดยมี นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายมนัส คงวัฒนะ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางผกาพรรณ มณีสิงห์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
  สำหรับการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานสารานุกรมไทย โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้กิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการและสนองความต้องการของเด็กแต่ละบุคคล ซึ่งภายในงานมีการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษา โดยบูรณาการกับหนังสือสารานุกรมไทย ซึ่งหนังสือประเภทสารานุกรมนั้นบรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง การจัดกิจกรรมเสวนาการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 7 ฐาน กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมเสวนาค่ายวิชาการ และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150