• ปรึกษาหารือการลงทุนด้านธุรกิจรับ EEC

  ปรึกษาหารือการลงทุนด้านธุรกิจรับ EEC

  ปรึกษาหารือการลงทุนด้านธุรกิจรับ EEC

  วันนี้ (24 ธ.ค.2561) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Liu Yuyang ผู้จัดการบริษัท China National Complete Engineering Corporation และคณะ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสมาเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือในการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับกับ EEC ทั้งนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกตามคอนเซ็ปต์ NEO PATTAYA ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ รวมทั้งมีความสะดวก ปลอดภัยและสะอาด เพื่อให้ประชาชนชาวจีนได้มั่นใจในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมทั้งการร่วมมือด้านต่างๆอีกด้วย โดยมีนายเอกประภู เอกะสิงห์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลชานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150