• 25 ธ.ค.นี้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง

  25 ธ.ค.นี้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง

  25 ธ.ค.นี้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง

  ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี จะจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกให้การสงเคราะห์และบริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
  โดยจะให้บริการทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก,การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล,ค่าทำศพ,การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือครั้งคราว,การออกหนังสือรับรองสิทธิลดหย่อน,ค่ากระแสไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์, รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์, การขอคืนสมาชิกภาพการฌาปนกิจสงเคราะห์, ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประกอบอาชีพ,การกู้ยืมเงินสินเชื่อประเภทต่าง ๆ,รับสมัครสมาชิกชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึก และกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ว่างงาน มีความประสงค์จะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สามารถสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3828 3630

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150