• เมืองพัทยาเปิดอบรมเสริมอาชีพ.. ฟรี สร้างโอกาส รายได้แก่ครอบครัว

  เมืองพัทยาเปิดอบรมเสริมอาชีพ.. ฟรี สร้างโอกาส รายได้แก่ครอบครัว

  เมืองพัทยาเปิดอบรมเสริมอาชีพ.. ฟรี สร้างโอกาส รายได้แก่ครอบครัว
  สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา เปิดรับสมัครอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  – เปิดอบรมครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 : เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยเปิดอบรมประเภทสุขภาพ (มีใบประกาศนียบัตรของกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่
  หลักสูตรที่ 1 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. รับจำนวน 30 คน เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2562
  หลักสูตรที่ 2 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. รับจำนวน 30 คน เรียนวันที่ 15-21 มีนาคม 2562
  ประเภทอาหารไทย
  หลักสูตรที่ 3 หอยทอด ออส่วน ทอดมันกุ้ง ทอดมันปลา จำนวน 35 คน / วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562
  – เปิดอบรมครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562 : เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยเปิดอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้
  ประเภทเบเกอรี่
  หลักสูตรที่ 4 ได้แก่ มาการอง เครป เค้ก ทาร์ตชีส ทาร์ตไข่ จำนวน 35 คน 7 วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562
  ประเภทขนม
  หลักสูตรที่ 5 ได้แก่ ขนมเทียนแก้ว หมากปาล์มเชื่อม จำนวน 35 คน / วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 และหลักสูตรที่ 6 กุยช่าย ขนมจีบ ซาลาเปา จำนวน 35 คน / วันที่ 6-7 มีนาคม 2562
  ประเภทเครื่องดื่ม
  หลักสูตรที่ 7 ได้แก่ ม็อกเทลปั่น อิตาเลี่ยนโซดา มิ้ลเชค ไอศกรีมปั่น จำนวน 35 คน / วันที่ 11-12 มีนาคม 2562
  ประเภทความงาม จำนวน 3 หลักสูตร คือ
  หลักสูตรที่ 8 ได้แก่ แต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ จำนวน 35 คน / วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562
  หลักสูตรที่ 9 ครีมพอกผิวและขัดผิว ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า จำนวน 35 คน / วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562
  หลักสูตรที่ 10 ทำเล็บเพ้นท์เล็บ จำนวน 35 คน / วันที่ 4-5 มีนาคม 2562
  ประเภทหัตถกรรม
  หลักสูตรที่ 11 ร้อยพวงมาลัยจำนวน 35 คน / วันที่ 11-12 มีนาคม 2562
  ประเภทเกษตร
  หลักสูตรที่ 12 เพาะถั่วงอกคอนโดปลูกผักในกระถางอย่างได้ผลจำนวน 35 คน / วันที่ 13-14 มีนาคม 2562
  ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. มีทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา
  2. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
  สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ได้แก่
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเวลาที่กำหนดข้างต้น ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08. 30-16. 30 น. หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253 262 หรือเฟสบุ๊ค อบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  Pattaya City launches free vocational training to create opportunities for families, encourage people to have the knowledge and skills in occupation, create opportunities and career choices, generate income, reduce expenses for themselves, families and communities according to the sufficiency economy approach. Those interested can apply for the application from today, every Monday – Friday at 08. 30-16. 30 hrs., except on Saturday – Sunday and public holidays. For more information, please contact the Department of Community Economic Development, Office of Social Development Pattaya, Tel. 038 253 262

  芭堤雅市举办专业培训课程..免费为家庭创造机会,包括鼓励人们掌握知识拥有职业技能,为职业创造机会和选择,赚取收入减少自己的开支家庭和社区根据充足的经济准则有兴趣的人可以从今天开始申请。每周一至周五08:30-16:30,周六至周日休息和公众假期在社区经济发展部询问详情,芭堤雅市社会发展办公室电话号码

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150